top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden

Bij de keukenstore koop je vrij en ongedwongen, enkel bij volledige voldoening teken je een overeenkomst. 

Wij garanderen dan ook de beste prijs-kwaliteits verhouding op de markt.

De Keukenstore verbindt zich aan de klant om op de overeengekomen tijdspanne de producten te leveren en / of te plaatsen.

Er wordt duidelijk met de klant besproken welke materialen en kleuren onderwerp zijn van de overeenkomst.

Elke overeenkomst wordt dan ook getekend met akkoord van de algemene voorwaarden.

De afgesproken voorschotten worden gestort op de klantenrekening van de keukenstore.

De Keukenstore zal iedere klant voorzien van een in detail uitgewerkt technisch plan waar vermeld staat welke aansluitingspunten dienen voorzien te worden om een perfecte plaatsing te waarborgen. Deze dienen te worden uitgevoerd door de klant tenzij anders afgesproken wordt met de klant dan zal dit ook op de overeenkomst bijgeschreven worden.

Na het vrijwillig ondertekenen van een verkoopovereenkomst / bestelbon zal de keukenstore overgaan tot het volledig voorbereiden van het dossier en na uitwerking hiervan de klant een volledig overzicht doormailen.

Indien achteraf de klant toch beslist om de overeenkomst te annuleren zal er overgegaan worden tot het factureren van een annulatievergoeding ten bedrage van 25% van de overeengekomen prijs. 

Bij het tekenen van een overeenkomst staat De Keukenstore garant na het betalen van het voorschot de overeengekomen prijs vast te zetten voor twee jaar, dwz dat u twee jaar hebt om aan dezelfde voorwaarden te bepalen wanneer uw producten dienen geleverd en/of geplaatst te worden.

Na het plaatsen van uw goederen wordt er door De Keukenstore een na controle gedaan en gaat de garantie periode van 5 jaar in. Na 5 jaar doen wij dan een eindcontrole op alle hang- en sluitwerk. Deze garantie geld ook voor zelfplaatsers daar wij voor deze mensen geen uitzondering maken, het gaat om de producten niet om wie ze geplaatst heeft.

bottom of page